Budo voor iedereen

Bij Budo Academy Physical (B.A.P) is iedereen welkom. De beginnende en gevorderde Budoka, de wedstrijdsporter of professionele leraar, kinderen, jong en oud, man en vrouw.

Budo is de verzamelnaam voor de oosterse krijgskunsten en we bieden een groot aantal disciplines aan. Tijdens de lessen houden we rekening met het niveau en interesse/doelstellingen van de leerlingen. Op deze wijze is er voor iedereen een gezonde en prettige leer/trainingsituatie.

 

Veiligheid, kwaliteit en gezelligheid

Veiligheid

Het is voor ons van groot belang dat de veiligheid is gegarandeerd. Dit is enkel mogelijk wanneer iedereen zich houdt aan de geldende Dojo regels. In het kort houden deze in, dat respect voor elkaar en de docenten, de basis vormen. Dit respect komt voornamelijk tot uiting, door het opvolgen van de opdrachten en aanwijzingen van het docententeam en dat men zich altijd aanpast aan het niveau van de partner waar men mee aan het trainen is. Gevechtssporten kunnen alleen op de juiste wijze beoefend worden als er vertrouwen is in de docent én de partner waar men mee traint. Zorg zelf dat jij ' te vertrouwen' bent als partner, zodat ook de ander zich veilig voelt bij jou.

 

Kwaliteit

Om het niveau van de beoefenaar te laten groeien is het belangrijk dat de aanwijzingen/instructie van de docenten opgepakt moet worden. Wij begrijpen ook dat dit niet altijd gelijk lukt maar als de instelling er is om jezelf continu te verbeteren zal uiteindelijk het niveau beter worden. Dit is een belangrijke doelstelling van de Budo Academy. Als je 'je best doet ben je de beste' zeggen wij regelmatig. De groei zit hem in het technische aspect maar ook in de conditie en je mentale groei.

De kwaliteit van de judoka is uiteindelijk te zien in zijn zelfbeheersing en rust die hij uitstraalt.

 

Gezelligheid

Wij zorgen ervoor dat de trainingen, leerzaam, uitdagend maar ook gezellig zijn. Wanneer iedereen zich thuis voelt en goede contacten met elkaar kan opbouwen zul je voelen dat je werkelijk onderdeel bent van de Budo Academy family.

 

Trainingspakket op maat

Bij Budo Academy Physical is het mogelijk om een zeer uitgebreid trainingspakket samen te stellen met als hoofddoel; jouw niveau zo hoog mogelijk te krijgen. Het enorme lesaanbod, de ervaring van ons docententeam, de twee ruim ingerichte Dojo's met dependances en de vele trainingsmogelijkheden staan allemaal tot jouw beschikking. Dit alles biedt alle ruimte om je trainingspakket exact op je wensen in te richten en geeft jou de beste mogelijkheid om je optimaal te ontwikkelen. Bespreek met ons wat je wensen zijn en je doelstelling. Ze zullen je helpen om je trainingspakket af te stemmen op dat doel. De mogelijkheden zijn binnen de Budo Academy zeer veelzijdig.

 

Kernwaarden

Wij zorgen er zelf voor dat ons docententeam 'up to date' is en de lessen volgens onze normen worden gegeven.

Kernwaarden zoals, doorzettingsvermogen, discipline, respect en verantwoordelijkheid gelden voor alle lessen. Ook willen wij dat alle leerlingen zich verbeteren in hun discipline. Daar zijn deze kernwaarden enorm belangrijk voor. Wij geloven dat onze leerlingen in het dagelijkse leven hun voordeel kunnen doen met deze kernwaarden.

Algemeen

Judo is één van de meest bekende budo activiteiten ter wereld. Zoals veel budo activiteiten is judo ontstaan uit traditionele Japanse Ju Jutsu scholen. De grondlegger van het Judo, Jigoro Kano Sensei, heeft door alle stoot en traptechnieken uit de oude jutsu stijlen te verwijderen, in 1882 een systeem ontwikkeld waardoor een ieder in staat is om op een zeer veilige manier Judo als sport te beoefenen.

 

Het doel van Judo is zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de kracht en snelheid van de tegenstander. In de praktijk betekent dit vooral dat de judoka de partner uit balans moet zien te brengen en daarbij zijn of haar eigen balans probeert te behouden. Het is de bedoeling om de partner met de rug op de grond te gooien, daar te houden en controleren (mbv houtgrepen) of tot overgave te dwingen (mbv verwurgingen va 12 jaar en armklemmen va 16 jaar). NOS Sport - Goud Huizinga 2000

 

De meerwaarde van Judo als recreatieve sport

Judo is een perfecte manier om conditioneel met je gehele lichaam te sporten. Alle spiergroepen zullen tijdens een Judoles in gebruikt worden, omdat  zowel het staande stoei-spel (randori tachi waza) als het grond stoei-spel (randori ne waza) wordt beoefend. Door deze veelzijdigheid van bewegingsvormen verbetert ook  het coördinatievermogen. De Judoka krijgt meer controle over zijn of haar eigen lichaam en leert zichzelf beschermen door valbreektechnieken. Ook de mentale balans van de Judoka is erg belangrijk.

 

Om het Judo goed en veilig te kunnen oefenen zijn er een aantal regels die in acht dienen te worden genomen (Judo etiquette). Dit stukje discipline wordt vanzelf bijgebracht tijdens de lessen en zal uiteindelijk leiden tot zelfdiscipline. Bij Judo is er tevens sprake van een noodzaak tot samenwerken, wat uiteindelijk kan leiden tot goed sociaal gedrag. Judo heeft daarom dus een geestelijk- en lichamelijk- vormend karakter. Kinderen die aan Judo doen zullen al snel, op verschillende vlakken, een voorsprong kunnen krijgen op kinderen die weinig aan sport doen.

 

Judo als medische- en/of gedrags-ondersteuning

Het geheel nieuwe concept ontwikkeld op de Budo Academy Physical heeft als doel om kinderen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen te ondersteunen d.m.v judo. Problemen zouden dan kunnen zijn; lichte motorische storingen, ADHD en lichte gedrags aanpassings problemen waardoor het kind moeite heeft om in een groep te kunnen functioneren. Deze problemen proberen we tijdens alle lessen te signaleren en koppelen we terug met de opvoeders. Dit is dan ook de reden dat u altijd persoonlijk met de docent van de Budo Academy een afspraak moet maken voor een proefles, zodat de situatie van uw kind kan worden besproken en gezocht kan worden naar het juiste lesuur. Na deze proefles zal de judoleraar verslag uitbrengen aan de ouders/opvoeders.

Judo als wedstrijdsport of traditionele Budo activiteit

Bij Judo ben je niet verplicht om deel te nemen aan wedstrijden, maar kan wel als je dit leuk vindt. Bij Budo Academy Physical wordt op hoog en beginnend niveau aan diverse wedstrijden deelgenomen, zowel individueel als in teamverband. Bij wedstrijdjudo zul je jezelf moeten meten in onderlinge competitie. Voor velen is dit een echte uitdaging waar je veel van leert. Als beginnende judoka zul je echter moeten groeien in het deelnemen aan wedstrijden. Gelukkig is er meestal een coach aanwezig om aanwijzingen te geven tijdens de wedstrijd en achteraf te helpen, om te gaan met winst of verlies. In overleg met de docent is het ook mogelijk om speciale wedstrijdtraining te volgen.

 

Vanzelfsprekend kan Judo ook beoefend worden zonder deel te nemen aan wedstrijden. Voor de meer gevorderde judoka bestaat de mogelijkheid om traditionele kata’s te beoefenen. Dit zijn strak voorgeschreven stijlvormen welke een zeer hoge mate van concentratie vereisen.Bij judo kan men de gevorderdheid zien aan de kleur band. Via wit (6e kyu), geel (5e kyu), oranje (4e kyu), groen (3e kyu), blauw (2e kyu) en bruin (1e kyu) kan men uiteindelijk het nationale examen voor de 1e dan (‘Zwarte band’) afleggen. Voor de jeugd wordt een extra onderverdeling in slippen toegepast om de gevorderdheid te laten zien. De Judo graduaties zijn geregistreerd bij de Judo Bond Nederland als overkoepelende organisatie.

 

Judo kan door alle leeftijdsgroepen worden beoefend. Per leeftijdsgroep en niveau worden de deelnemers zo zorgvuldig mogelijk ingedeeld. Bij Budo Academy Physical wordt er onderscheid gemaakt tussen Tuimeljudo (vanaf 3 jaar), jeugd Judo (5-15 jaar) en volwassenen judo (vanaf 16 jaar). De Judolessen vanaf 16 jaar zijn geschikt voor voormalig jeugdjudoka's die graag door willen gaan met Judo. Deze Judoka's proberen naar de zwarte band toe te werken en krijgen daarvoor uitgebreide verdieping in alle technieken. Deze lessen zijn ook uitermate geschikt voor voormalig Judoka's die de draad weer op willen pakken, voor mensen die graag traditioneel Judo willen beoefenen en voor de vele ouders die zelf kinderen op Judo hebben zitten.

 

 

Onze lijn

Onze Judo lijn ligt in het Kosen (Busen) Judo. Deze stroming is erg gericht op Ne-waza (grondwerk) Doordat we gebonden zijn aan Olympisch judo is ook het Tachi-waza (staan werk) sterk vertegenwoordigd. In het volgende overzicht zal terug te zien zijn waar wij vandaan komen. Ook zullen bij de verschillende leraren prominente personen/kampioenen benoemd worden.

 

Edgar /kruyning (7e dan)

   |

Chris de Korte (9e dan)[leraar/trainer Mark Huizinga (6e dan), Theo Meijer (6e dan), Edith Bosch (6e dan), Marjolein van Unen (7e dan), Angelique Seriese, Annika van Emden, Marhinde Verkerk (allen winnaars van OS, WK en/of EK medailles)] 

|

Ebii Goichi (9e dan, bijnaam 'God of Ne Waza') - Michigami Haku (9e dan) [leraar/trainer Anton Geesink (10e dan)] 

   |

Dai Nippon Butokukai/Busen - Hoofddocent Isogai Hajime (10e dan)

   |

Kodokan Judo - Kano Jigoro (founder of modern Judo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor

- Danexameneisen

- een overzicht van Yoseikan Jujutsu series om te trainen

- het Budo Academy Physical Youtube kanaal


Ju-jutsu

Het Ju-Jutsu wat bij Budo Academy Phyiscal gedoceerd wordt, is een bijzondere stijl van het Ju-Jutsu, namelijk het Yoseikan Ju-Jutsu. Yoseikan-Jujutsu is een allround discipline waar verschillende disciplines in samenkomen. Het is zeer geschikt voor zelfverdediging, maar kan ook als wedstrijdsport of fysieke work-out beoefend worden.

Er zijn meerdere zelfverdediging of ju-jutsu systemen met vergelijkbare doelstellingen. Het yoseikan-Jujutsu is niet geheel te vergelijken en hopelijk zal de informatie op deze website dit kunnen verduidelijken.

Yoseikan-Jujutsu is ontwikkeld in Japan door één van Japans grootste Budo grootmeesters van de vorige eeuw; Minoru Mochizuki. Hij was zelf directe leerling van de grondleggers van het Judo, Karate en Aikido. Hij heeft vanuit zijn kennis en kunde het Jujutsu en Aikido verder ontwikkeld. Omdat zijn Dojo, Yoseikan heette, sprak men in Japan over Yoseikan-Jujutsu en Yoseikan-Aikido. Edgar Kruyning heeft zelf voor langere tijd in de Yoseikan dojo (Japan) getraind onder leiding van deze bijzondere grootmeester.

Yoseikan

Yoseikan betekent ruim vertaald “ De plaats waar de waarheid wordt gedoceerd”.

- Yo: doceren, ontwikkelen
- Sei: waarheid, juiste
- Kan: plaats

Visie

Meer praktisch gezien betekent Yoseikan dat een ieder voor zichzelf moet bepalen en ontdekken wat goed voor hem/haar is. In deze visie worden de verschillen in lichaamsbouw, motorische vaardigheden en geestelijke bekwaamheden gerespecteerd. Hierdoor bepaal jezelf, langs welke weg jezelf wilt ontwikkelen. Budo Yoseikan biedt geen standaardoplossingen maar een variëteit aan alternatieven waaruit je zelf een geschikte keuze kan maken. Het Budo Yoseikan kan onderverdeeld worden in Yoseikan Jujutsu en Yoseikan Aikido.


Het logo

Het logo van Budo Yoseikan Japan, welke ook terug komt in het logo van de BudoAcademy Physical en van het algemene Yoseikan Aikido & Jujutsu logo, bestaat uit een afbeelding van een rivier aan de voet van een reusachtige berg. De betreffende rivier is de Abbe rivier die langs de dojo van de grondlegger van Budo Yoseikan, Minoru Mochizuki, stroomt. De rivier symboliseert de flexibiliteit en altijd veranderende natuur en structuur van Budo Yoseikan. De afgebeelde berg is  Fuji Yama: de meest gewijde en hoogste berg in Japan. Deze ontzagwekkende berg is vanuit de dojo in de verte te zien en symboliseert de moeilijkheid en perfectie van Budo Yoseikan.

Een all-round systeem

Yoseikan Jujutsu is een zelfverdedigingskunst die is ontstaan uit een combinatie van een groot aantal traditionele Japanse budovormen. Yoseikan Jujutsu  verenigt elementen van:  Jujutsu, Aikido, Judo, Karate, Kobudo, Kickboxing, BJJ en Grappling. Hierdoor is het een erg complete zelfverdedigingskunst en ook uitermate geschikt is voor zelfverdediging. Omdat er zoveel inzit, raak je nooit uitgekeken en is het voor mensen die in het verleden al een Budodiscipline hebben beoefend gemakkelijk om de draad weer op te pakken.


De deelnemers starten met behulp van de altijd geldende basisprincipes aan een all-round Budo-opleiding. Daarnaast is de Budogedachte een zeer belangrijk aspect welke inhoudt dat iedereen zich met zijn eigen mogelijkheden optimaal moet kunnen ontwikkelen. Het hoge niveau dat in de BudoAcademy aanwezig is, zorgt ervoor dat nieuwe mensen snel aansluiting krijgen en bekend raken met de praktische uitvoering van deze unieke complete Budostijl. De ‘Zwarte banders’ van de Japanse klassieke stijl dragen door hun zwarte band een rode streep, die de stijl onderscheidt van alle andere budodisciplines.

Beoefenaars van het Yoseikan Jujutsu bestuderen Budo vanuit verschillende invalshoeken, namelijk

- op afstand - stoten, trappen, wapens, meerdere aanvallers
- dichtbij - klemtechnieken, worpen
- op de grond - posities, klemtechnieken

Doordat alle verschillende elementen uit een gevecht vertegenwoordigd zijn in het Yoseikan Jujutsu kan het worden beoefend voor zelfverdediging, als wedstrijdsport, voor mentale en fysieke training, als ontspanning door inspanning en als traditionele krijgskunst.

De pijlers van het Yoseikan Jujutsu zijn:

- praktijkgericht
- efficient en economisch bewegen
- logica en simpliciteit
- doelgericht
- het ontwikkelen van een algehele balans

Klik op de links hieronder om een indruk te krijgen van de mogelijkheden binnen het Yoseikan Jujutsu:

- Sutemi Waza
- Free Style
- Hyori no kata (overname kata)

Minoru Mochizuki en de ontwikkeling van Budo Yoseikan

De Yoseikan Dojo is in 1931 (Shizuoka,Japan) door Minoru Mochizuki opgericht. Minoru Mochizuki werd in 1907 geboren uit een samurai-familie. Reeds op 6-jarige leeftijd zette Minoru Mochizuki zijn eerste schreden in de wereld van het Budo. Eenmaal aan het budo verknocht geraakt, ontwikkelde zijn liefde voor het budo met de jaren.  Minoru Mochizuki streefde er steeds meer naar de zuiverste betekenis van de lessen van zijn meesters te vinden. Minoru Mochizuki volgde zijn lessen bij twee grootmeesters: Jigoro Kano (grondlegger judo) en Morihei Ueshiba (grondlegger aikido).

Japan

Na jarenlang bij verschillende grootmeesters te hebben getraind vond Minoru Mochizuki dat het tijd was om zijn eigen methode te ontwikkelen. Hiertoe begon hij met basistechnieken en kata (vaste bewegingsvormen) vanuit het Aiki-Jitsu, Karate, Judo en Kobudo. Door het combineren van deze zelfverdedigingsstijlen ontwikkelde hij een nieuwe zelfverdedigingskunst die zich kenmerkt door een compleet en veelzijdig scala aan technieken die de leerlingen in staat stelt om hun kwaliteiten op een effectieve en efficiënte manier aan te wenden; Budo Yoseikan werd geboren, met als specialiteit Sutemi Waza (opofferingstechnieken).

Europa

In 1951 ging Minoru Mochizuki als vertegenwoordiger van de Kodokan (hoofdschool Judo) en de Aikikai (hoofdschool Aikido) naar Europa en stichtte in Parijs een school. Hier demonstreerde hij als eerste in Europa het Aikido. Daarnaast gaf hij demonstraties in Karate, Judo, Iai-Jitsu en Bo-Jitsu (andere vormen van zelfverdedigingkunsten) welke mede door zijn inspanningen wereldwijd bekend zijn geworden. Door de jaren heen hebben een aantal Europeanen de Yoseikan-dojo in Shizuoka bezocht teneinde deze zelfverdedigingskunst dicht bij de bron te beoefenen. Sommigen ontwikkelden hun eigen stijl (Floquet, Aikibudo) maar weinig budoka’s konden het volhouden waardoor de ‘Japanse stijl’ niet erg verspreid werd. Hiroo Mochizuki, de zoon van Minoru Mochizuki, geeft inmiddels al meer dan dertig jaar les in zijn eigen stijl  (Yoseikan Budo) en houdt toezicht op het netwerk van alle Yoseikan-dojo’s in de wereld.


Nederland

In Nederland wordt Budo Yoseikan gedoceerd door Edgar Kruyning. Hij kwam in 1987 voor het eerst met Minoru Mochizuki in contact tijdens een Aikibudo-stage in Frankrijk van Alain Floquet. Sindsdien reist hij regelmatig naar de Yoseikan-dojo in Japan om zich in verder in Budo Yoseikan te bekwamen. In 1995 leidden  deze bezoeken tot officiële toestemming van Minoru Mochizuki sensei persoonlijk om een zelfstandige Budo Yoseikan-branch in Nederland op te richten. Tevens heeft Edgar zeer nauw contact met de huidige grootmeester Hiroo Mochizuki. Naast de traditionele stijl is Edgar ook de vertegenwoordiger voor Nederland van de ‘moderne stijl’. Het Yoseikan Ju-Jutsu is in Nederland aangesloten bij de overkoepelende organisatie Sogo Budo.

 

 Lestijden:

Maandag:    18.00 - 19.15  

Dinsdag:      18.00 - 19.15  

Woensdag:  19.30 - 20.45  Gevorderden

Donderdag: 19.30 - 20.45 

Vrijdag:       19.30 - 21.00 

Klik hier voor

 

- Kyu exameneisen

- Dan exameneisen

- het Yoseikan Aikido Youtube kanaal

 


 

Aikido is een zelfverdedigingskunst uit het Japanse Budo en kenmerkt zich door soepele en cirkelvormige bewegingen. Een belangrijke basis van het Aikido ligt in het Daito Ryu Aikijujutsu, een vechtkunst die rechtstreeks afstamt uit de periode van de samoerai, de ridderklasse van Japan. Het Aikido is na jaren van intensieve training ontwikkeld door O-Sensei Morihei Ueshiba (1883 - 1969).  Aikido betekend letterlijk:

- Ai: harmonie, eenheid
- Ki: energie, innerlijke kracht
- Do: studie, weg

Vrij vertaald: “de weg van geestelijke en lichamelijke coördinatie van energie”.

Bij Aikido gaat het erom dat je leert om continu je balans te behouden, in harmonie met de aanvaller te bewegen en gebruik te maken van zijn kracht, snelheid en aanvalsrichting. Aikidotechnieken gaan dus nooit in tegen de kracht van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Wanneer de Aikidoka (beoefenaar van het Aikido) in harmonie komt met zijn eigen energie, ontstaat de mogelijkheid om in harmonie te komen met de energie van de tegenstander. Daardoor kan de Aikidoka de eigen energie en mogelijkheden optimaal benutten en de tegenstander met een techniek onder controle brengen.

 

Yoseikan Aikido

In de loop der tijd zijn binnen het Aikido verschillende stijlen ontstaan, zoals Aikikai, Tendoryu Aikido, Tomiki Aikido en Yoseikan Aikido. Bij Budo Academy Physical wordt het Yoseikan Aikido gedoceerd. Het Yoseikan Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki in 1951 voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd. Kenmerkend voor dit Aikido is dat het erg praktijkgericht is en dat zelfverdediging een prominente rol speelt, zonder dat dit ten koste gaat van de sierlijke, cirkelvormige bewegingen die typerend zijn voor het Aikido.

Minoru Mochizuki was in de jaren 1920 directe leerling en later hoofdassistent van Morihei Ueshiba. Als directe leerling van de grondleggers van het Aikido, Judo en Karate heeft hij de ontwikkeling van deze disciplines en Budo in het algemeen bij de bron kunnen ervaren. In 1995 heeft Edgar Kruyning van Minoru Mochizuki toestemming gekregen om diens stijl van Aikido en Jujutsu in Nederland te vertegenwoordigen.


De pijlers van het Yoseikan Aikido zijn:

- Realiteitswaarde en praktijkgericht
- Efficiënt en economisch bewegen
- Logica en simpliciteit
- Doelgerichtheid en functionaliteit
- Algehele lichamelijke en geestelijke balans

 

Het Yoseikan Aikido is als autonome sectie aangesloten bij de overkoepelende organisatie Aikido Nederland, die officieel lid is van NOC/NSF. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de stroming/filosofie van het Aikido, zoals Minoru Mochizuki die uitdroeg en trainde en zoals deze nu door Edgar Kruyning wordt voortgezet wordt gewaarborgd.

 

Lesmethode

Aikidoka's leren door middel van basisseries en kata (vastgestelde vormen) verschillende thema’s, kwaliteiten en bewegingsvormen kennen. Hierin staat de meervoudige toepasbaarheid van technieken centraal op basis van overeenkomstige bewegingen en principes. De leermethode die gebruikt wordt in het Yoseikan Aikido werkt eerst met grote, ruime bewegingen en een positionering (tai sabaki) naast de aanvaller onder een hoek van 90˚ of 45˚. Wanneer de leerlingen meer vertrouwen krijgen in de technieken en in zichzelf groeit hun bewegingskwaliteit. Hierdoor zijn zij in staat om de bekende en meer complexe technieken uit te voeren op vloeiende en circulaire wijze en tegelijkertijd de basis bewegingsprincipes te behouden. Ook combinaties en overnames van (basis)technieken worden vanuit dezelfde principes behandeld. Timing, snelheid, voortzetten van de aanvalsrichting en harmonieuze versmelting met de energie van de aanvaller staan hierbij altijd centraal.

 

Binnen het Yoseikan Aikido wordt er een direct een verband gelegd tussen Aikido-technieken en zwaard-technieken. Het basis kata Kihon Aiki Waza is dan ook direct gekoppeld aan het kata Kihon Aiki Ken. Ook hier staan de principes overeenkomst van bewegen, verplaatsen, positioneren en het richten van de energie centraal. Het Yoseikan Aikido is als stijl vertegenwoordigd in de Sectie Yoseikan Aikido van de overkoepelende bond Aikido Nederland. Technisch Directeur Edgar Kruyning is samen met Roel van Beusekom verantwoordelijk voor het technisch beleid van het Yoseikan Aikido in Nederland. Door de kennis en ervaring van beide docenten te combineren, is een methode ontwikkeld waarmee het Aikido vanuit universele principes gedoceerd wordt.

 

De bedoeling van dit systeem is dat de beoefenaar gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen Aikido te ontdekken. Het individu staat centraal, dat met de eigen (on)mogelijkheden moet leren ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen. Als het doel bereikt is, namelijk wanneer de eigen Aikido gevonden is, dan kan het systeem weer losgelaten worden. Dit komt overeen met de grondgedachte van het Budo wat Minoru Mochizuki doceerde aan de Yoseikan Dojo in Japan. Deze grondgedachte houdt in dat iedereen zijn eigen weg moet leren vinden! Het doel van het Yoseikansysteem is dat leerlingen eerder los komen van vaste, starre en geïmiteerde Aikido bewegingen die niet eigen zijn en dat zij vrij gaan bewegen op basis van principes.

 

Onze lijn

Budo Academy Physical heeft een lange historie betreffende Aikido. Sinds 1991 worden de lessen in Aikido al verzorgd. Eerst werd er gewerkt vanuit de stijl stroming Aikibudo o.l.v. de Franse leraar Alain Floquet (9e dan). Nadat Edgar Kruyning meerdere keren in Japan verbleef en in 1995 de persoonlijke toestemming ontving van Minoru Mochizuki om zijn stijl te mogen vertegenwoordigen werd de naam Yoseikan officieel gebruikt. In 2009 is in overleg met de Hombu Dojo Japan overlegd om Budo Yoseikan te splitsen in Yoseikan-Aikido en Yoseikan-Jujutsu. 

 

Edgar Kruyning (6e dan)

   |

Minoru Mochizuki (10e dan)

   |

Morihei Ueshiba (founder of Aikido)

 

Bond Aikido Nederland

De stijl Yoseikan Aikido is als sectie aangesloten bij de overkoepelende bond Aikido Nederland, die weer is aangesloten bij het NOC/NSF.

Iedereen die bij Budo Academy Physical Aikido beoefent kan lid worden van Aikido Nederland via de Sectie Yoseikan Aikido. De sectie probeert om de filosofie van Minoru Mochizuki voort te zetten en verder te ontwikkelen. De docenten staan voor een actief progressief beleid met als doel de aangesloten leden iets te bieden. Elke eerste zondag van de maand organiseert de sectie Yoseikan Aikido landelijke stages onder leiding van Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Ook verschijnt er 4 maal per jaar een nieuwsbrief met aankondigingen, foto's en verslagen van evenemeneten, achtergrond informatie en technische informatie. Lid worden van de sectie Yoseikan Aikido/Aikido Nederland kan via www.yoseikanaikido.nl

 

Aikido Nederland dient het algemene belang van het Aikido, regelt een aantal  administratieve zaken en faciliteert geaccrediteerde  lerarenopleidingen. Daardoor kan het lesgevend kader binnen de sectie zich volledig bezig houden met dat waar het omgaat: Aikido!

 

Lestijden Locatie Ede:

Maandag:    19.15 - 20.30   

Woensdag:  19.30 - 20.45  Gevorderden 

Vrijdag:       19.30 - 21.00 

 

 

 

 

Bij Kobudo wordt een traditionele zwaardkunst (Ken Jitsu) beoefend, de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Sinds de stichting, ongeveer 550 jaar geleden zijn de doelstellingen van deze stijl nooit veranderd. De Tenshin Shoden leidt zwaardvechters op in alle aspecten van het oorlog voeren, variërend van wapentechnieken tot tactische, logistieke en zelfs medische kennis. Tijdens de lessen worden voornamelijk wapentechnieken met bokken (oefenzwaard), bo (staf) en naginata (hellebaard) behandeld en verdedigingen tegen deze wapens beoefend.

 

In 1387 werd Iizasa Choisai Ienao, de stichter van de stijl, geboren in het huidge Takomachi in de Chiba provincie. Hij werd door de Chiba-clan in dienst genomen en nam deel aan diverse veldslagen. Door de ervaringen die hij daar opdeed,  kwam hij tot de conclusie dat dergelijke oorlogvoering slechts tot totale vernietiging leidt. Op 60-jarige leeftijd trok hij zich terug in de vertrekken van de Katori schrijn. Daar hanteerde hij voor een periode van 1000 dagen een strak trainingsschema van gevechtsoefeningen. Aan het eind van deze periode, in 1447, stelde hij een aantal leerstellingen op en noemde zijn stijl de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Dit betekent 'de hemelse, waarachtige, juiste traditie van de Katori Shinto school' of 'de martiale traditie van de weg van de goden'.

 

 

 

Filosofie

Tenshin Shoden was oorspronkelijk bedoeld voor de krijger (bushi) of soldaat (heiho). In het Japans verwijst het woord heiho naar de methode van de soldaat. In het Chinees betekenen deze karakters echter vredig of kalm. Het hart van de leer bestaat dus uit een woordspeling. Choisai Sensei geeft in zijn leer aan dat het niet goed is om mensen te doden. Wanneer iemand alleen over een vernietigende kracht bezit, dan zal hij zichzelf en zijn omgeving niet verder ontwikkelen. In de krijgskunsten is het belangrijk dat een beoefenaar sterk is, maar het is net zo belangrijk dat hij zijn kracht niet onthult en reikt naar een hogere vorm van menselijke wijsheid. Daarom noemde Choisai Sensei heiho ook de weg van de vrede.

 

In Japan mocht alleen de adelijke kaste de twee zwaarden, de daisho te dragen. De daisho bestond uit een lang zwaard (katana of daitõ) en een kort zwaard (wakizashi of shotõ). In 1873 vaardigde de keizerlijke regering de haitorei af, waardoor het verboden werd om zwaarden te dragen. Het gewone volk mocht wel en wakizashi of tanto dragen. Leerlingen van de Tenshin Shoden oefenen in het hanteren van het Japanse zwaard tegen diverse wapens. Tijdens deze training beoefend men in koppels vaste, ingestudeerde oefenvormen (kata) die alle facetten van het totale gevecht bevatten. Daarnaast leert men een aantal solo-vormen van het iai-jutsu, het trekken van het zwaard. Gevorderden gebruiken hiervoor iaitõ, echte zwaarden.

 

 

Het zwaard

Het Japanse zwaard staat bekend om haar scherpte en schoonheid. In het oude Japan werd de scherpte van een zwaard soms getest op misdadigers, maar meestal op strobundels die een tijd in water hadden gelegen. De schoonheid blijkt uit de vaak versierde stootplaat en andere ornamenten en uit de kling. Een hand gesmeed zwaard laat in de kling vaak een fraai lijnenspel zien. Dit verschijnsel (hamon) varieert van strak tot zeer uitbundig en zegt niets over de kwaliteit van het zwaard. Van een leerling van Tenshin Shoden mag verwacht worden dat hij de belangrijkste delen van het zwaard kan benoemen.

Saya: Schede van het zwaard. Op de saya zit een bevestigingsoog (kurigata) voor de sageo, een koord wat gebruikt wordt om de saya te zekeren in de band (obi) waarmee de kleding wordt vastgemaakt. In de saya kunnen ruimten aanwezig zijn voor een klein mesje (kozuka) en de haarnaald (kogaj).

Tsuba: stootplaat

Tsuka: handvat. De tsuka is vaak omwikkeld met katoen of leer (make-ito). Onder deze wikkeling bevinden zich roggehuid (same) en twee versieringen (menuki) op het handvat die zorgen voor een betere grip. Aan het eind van de tsuka zitten de zwaardknoppen (fuchi-kashira). Onder de tsuka in de richting van de punt van het zwaard bevindt zich een kraag die los om de kling is gevat (habaki). Hierdoor klemt het zwaard zich vast in de saya.

Monouchi: Het deel van het zwaard dat als eerste inslaat op de tegenstander. Dit deel bevindt zich ongeveer 10 cm onder de punt van het zwaard.

 

 

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Deze traditionele stijl is lange tijd niet toegankelijk geweest voor buitenlanders (=niet Japanners). Vandaag de dag zijn er in Japan 2 bekende scholen waar de stijl gedoceerd wordt die ook contact hebben met het buitenland. De school in Kawasaki is opgericht in 1927 door Yoshio Sugino Sensei (1904-1998), die sinds de jaren 1920 een leerling van Ichizo Shiina Sensei (Katori) was. Vanaf het eind van de jaren 1980 reisden Yoshio Sugino en zijn assistent Goro Hatakeyama (1928-2009) regelmatig naar Europa om trainingen te verzorgen. Na zijn dood werd Yoshio Sugino opgevolgd door zijn zoon Yukihiro en verliet Hatakeyama Sensei de Kawasaki Dojo. De andere Katori school is gevestigd in Narita en staat onder leiding van Otake Sensei.

 

Zoals in elke oosterse krijgskunst ontwikkelt ook in de Katori Shinto Ryu iedere leraar zijn eigen manier van uitvoering en interpretatie van de technieken. Dit is een logisch en onvermijdelijk proces in een toegepaste kunst is. Zo zien we dat in de loop der tijd de benaderingswijzen van Yoshio Sugino, van zijn zoon Yukihiro en van Goro Hatakeyama zich ten opzichte van elkaar zijn gaan onderscheiden en zijn de afwijkingen ten opzichte van andere stromingen binnen de Katori groter geworden. De verschillende benaderingen hebben ook veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals:

- veel aandacht voor basistraining
- weggedraaide lichaamshouding; bovenlijf maximaal afgeschermd
- nadruk op lichaamsverplaatsing naar opzij i.p.v. naar achteren
- bewegen en vechten vanuit de heupen i.p.v. vanuit de armen
- centrumcontrole
- werken met een dynamische en steeds wisselende afstand
- ontspannen, gecontroleerd en zacht uitoefenen van technieken

Bij Budo Academy Physical worden getraind volgens de principes vastgelegd door Sugino Sensei in het handboek Budo Kyo Han wat stamt uit de periode rond WOII, aangevuld met mondelinge instructies van Sugino Sensei zelf en zijn assistenten. Edgar Kruyning Sensei, hoofddocent van Budo Academy Physical heeft vele reizen naar Japan gemaakt om bij Sugino Sensei te trainen. Iedere beoefenaar is welkom om deel te nemen aan de trainingen, ongeacht Katori-stroming of andere martiale traditie net zoals het alle leerlingen vrij staat om andere scholen en stijlen te bezoeken. Op deze manier hopen wij Katori Shinto Ryu als een levende en dynamische traditie voort te zetten. Het Kobudo bij Budo Academy Physical is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Sogo Budo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestijden Locatie Ede:

Woensdag:  20.45 - 22.00  

Zaterdag:     09.30 - 11.00 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.