Walk you talk!

Er zijn vele bureau's actief in het trainen van particulieren en professionals. Coaching is een begrip geworden waar je niet al te veel waarde meer aan kan koppelen omdat een ieder zich als coach kan/mag profileren. Het is belangrijk om te weten wie de coach nu werkelijk zelf is. Het is de coach die de ander gaat helpen om meer inzicht in zichzelf te krijgen zodat hij of zij meer balans in het leven kan verkrijgen.
De coach moet een voorbeeld zijn; walk your talk. Om iemand te motiveren om te stoppen met roken is het als coach niet slim om voor jezelf, tussen de coach sessies, een rookpauze in te lassen.

Werken met echte experts

Edgar Kruyning en Matthieu Lawalata zijn gevormd door de praktijk. Door hun ervaringen hebben ze veel kennis en kunde opgedaan die ze dagelijks aan anderen overdragen. Beide zijn experts in meerdere oosterse krijgskunsten, iets wat uniek genoemd mag worden. Wanneer iemand voor zijn bedrijf een bedrijfstraining wil verzorgen met een link naar de Martial Arts, op wat voor manier dan ook, kun je niet om KBA-Training & Coaching heen.
Zij zijn als geen ander in staat om de vertaalslag naar het dagelijkse/bedrijfsleven te maken vanuit iedereen gevechtskunst en weten met hun enorme schat aan ervaring en eigen vaardigheid iedereen op zijn persoonlijke niveau mee te nemen tijdens de workshop/seminar/training.
 
Bij KBA-Training & Coaching weet je zeker wie je als trainer krijgt. Want, je krijgt de experts zelf, eventueel aangevuld met een extra specialist.