De KBA-methode is er op gericht om jongeren te leren om op eigen kracht in het leven te staan. Hulpverleners, begeleiders, (pleeg)ouders en andere professionals hebben allen hun taak om kinderen die gedragsproblemen vertonen te helpen. De training heeft als doel de kinderen minder afhankelijk te maken van allerlei hulpverleners en instanties. Ze moeten uiteindelijk op eigen benen komen te staan en de KBA-methode leert ze om deze persoonlijke kracht te vinden.

KBA-Training & Coaching levert altijd maatwerk en is gericht op de persoonlijke situatie van het individu.

Een persoonlijke benadering

De veiligheid staat bij KBA-Training & Coaching hoog in het vaandel. Er moet daarom eerst een goede vertrouwensband opgebouwd worden om van daaruit de grenzen te verkennen en de leersituaties steeds beter vorm te geven. Het leertraject wordt daarom altijd vooraf gegaan door een intakegesprek. In onze methode werken we één op één en indien nodig met twee trainers. Er worden altijd meerdere trainers ingezet als er gewerkt wordt met een groep (maximaal vier personen).

Ongewenst gedrag omvormen in gewenst gedrag

Sociale aanpassingsproblemen, ongecontroleerde woede-uitbarstingen en agressie hebben, samen met gebrek aan zelfvertrouwen, vaak een dieper liggende oorzaak. Mensen met deze problemen weten niet goed met hun emoties om te gaan en het is zorg dat ze hierin begeleid worden. Het leren inzien dat het huidige gedrag ongewenst is en een “normale” sociale omgang in de weg staat, is een voorwaarde om vooruit te komen in het traject.

De coach zal het gedrag en de onderliggende oorzaken voortdurend blijven spiegelen om te zorgen dat de deelnemer zich daar steeds meer bewust van wordt. Vervelende werk-, school- en privé-situaties kunnen voorkomen worden door zicht te krijgen op de situaties die het ongewenste en ineffectieve gedrag oproepen en te leren hoe daar vervolgens mee om te gaan.

Expert in weerbaarheid en zelfverdediging

Het feit dat KBA-Training & Coaching expertise heeft op de het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging, zorgt ervoor dat we de oosterse krijgskunsten als een middel kunnen inzetten om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Het is in de AgressieRegulatie-Training niet de bedoeling om een zelfverdedigingtraining te verzorgen. Er zullen naast stoei- en spelvormen tevens confrontatie werkvormen gebruikt worden om de deelnemer zicht te geven op wanneer hij het ongewenste gedrag vertoont. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de onderliggende oorzaken hiervan en proberen we een oplossing te vinden.Door echt de confrontatie aan te gaan met de deelnemers, met behulp van de gevechtsporten, zal het ongewenste gedrag duidelijk zichtbaar worden en daardoor bespreekbaar en veranderbaar. De veiligheid staat in deze bij ons voorop dus zullen we naast een veilige leeromgeving ook de fysieke veiligheid sterk in het oog houden.

Wat kun je van KBA-Training & Coaching verwachten?

  • Een zorgvuldig intakegesprek met een trajectvoorstel
  • Een persoonlijke benadering
  • Directe terugkoppeling met de hulpverleners/opdrachtgever
  • Een veilige leeromgeving
  • Duidelijke afspraken en regels
  • Respect voor het individu
  • Zoeken naar oplossingen
  • Een positieve instelling
  • Het niet uit de weg gaan van confrontaties en problemen
  • Dat wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen