De introductiecursus Weerbaarheid en zelfverdediging volgens de P.S.D- Practical Self Defense methode is zowel voor leerlingen van het basisonderwijs als van het voortgezet onderwijs. Deze cursus bestaat uit 3 tot 10 trainingen van 1½ uur en wordt toegespitst op de gewenste thema's. Ook particulieren kunnen met een groep een cursus aanvragen.

Zelfverdediging: Net zo noodzakelijk als zwemles!

Weerbaarheid en zelfverdediging is altijd actueel is en net zo belangrijk als zwemles. Ieder kind leert zwemmen maar moet ook in staat zijn om zichzelf te verweren en voor zichzelf op te komen.

De P.S.D- Practical Self Defense methode staat voor fysieke en mentale weerbaarheid. Je moet leren om je grenzen te stellen, nee te leren zeggen, je bewust worden van preventiemaatregelen en hoe om te kunnen gaan met ongewenste intimiteiten. Deze Psycho-Fysieke benadering is uniek en passen wij toe bij de jeugd maar ook volwassenen en professionals.De cursus draagt bij tot de algemene ontwikkeling, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de leerlingen.