KBA-Training heeft speciale trainingsprogramma's ontwikkeld voor scholen. SoVa-Training staat voor sociale vaardigheden. Door middel van een sportieve, fysieke benadering is KBA-Training in staat om de kinderen te bereiken en zodoende gedrag bespreekbaar te maken. Gedragsverandering is pas mogelijk wanneer er op gelijkwaardige wijze met respect contact gemaakt wordt.

De kracht van harmonie, verbinden en balans is hierbij essentieel. Vanuit dit principe kan de KBA-trainer zich verbinden met de leerlingen en speloefeningen daarvoor gebruiken. Thema's als zelfverdediging en aanverwante activiteiten spreken de kinderen aan en worden als middel gebruikt om contact te maken.

Hierdoor onstaat de opening om in gesprek te geraken en sociale gedragsvraagstukken op tafel te leggen. De nauwe samenwerking met de docent is hierbij een vereiste. Denk daarbij aan opdrachten die gedurende de schoolweek opgepakt kunnen worden, zodat de ervaringen verder kunnen worden opgepakt in de klas. Maak eens een afspraak en je zult versteld staan van de vele mogelijkheden.

Met de SoVa trainingen kunnen we klassen begeleiden die niet helemaal lekker lopen. Denk hierbij aan pestgedrag of andere factoren die het leereffect in de weg staan. Een veilig gevoel is van groot belang voor de leerprestaties van de kinderen. KBA-training kan als onafhankelijke partij een grote bijdrage leveren als ondersteuning voor de docent.