KBA-Training & Coaching is de expert op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging. P.S.D-Practical Self Defense is een methode die gericht is om mensen in korte tijd effectief te leren hoe zich te verdedigen en hoe preventief te handelen.

De training voor weerbaarheid en zelfverdediging is een training waarin weerbaarheid in de breedste zin van het woord onder de aandacht wordt gebracht. Dit houdt in dat naast het aanleren van fysieke vaardigheden ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan de mentale weerbaarheid. Deze Psycho-Fysieke benadering is uniek en passen wij toe bij de jeugd maar ook volwassenen en professionals.

Grenzen stellen!

Iedereen heeft het recht zich te verdedigen, maar niet iedereen weet hoe! Preventie is het beste middel, maar hoe voorkom je vervelende situaties. Door voor je zelf te weten waar je grenzen liggen zal het al een stuk makkelijker gaan. De training verloopt volgens de P.S.D-Practical Self Defense methode. Deze methode maakt een duidelijkheid verschil tussen fysieke zelfverdediging (techniek) en weerbaarheid met thema's zoals:assertiviteit, lichaamstaal, persoonlijke ruimte, preventie en ongewenste intimiteiten.

Training op maat

Het is mogelijk om in overleg met KBA-Training & Coaching een samenstelling te maken van de verschillende thema's en tijdsduur. Deze training richt zich zowel op jeugd als op senioren. Daarnaast is het mogelijk om een werkveldspecifiek pakket op maat samen te stellen. Denk hierbij aan de veiligheidssector (o.a. geüniformeerde beroepen), onderwijs en de zorgsector. Voor bedrijfstakken waar veel dreiging van fysiek geweld aanwezig is, zal deze training zeer toepasbaar zijn en de kennis en vaardigheden van het personeel aanzienlijk verbeteren.

Fysiek technische thema's

Verdediging op:

 • Stootaanvallen
 • Trapaanvallen
 • Pakkingen, omvattingen en wurgingen
 • Gewapende aanvallen
 • Meerdere aanvallers
 • Grondaanvallen

Resultaten

Door het volgen van de training volgens de P.S.D-Practical Self Defense methode wordt het volgende geleerd:

 • Bewustwording van je eigen persoon in verhouding tot je omgeving
 • Je eigen grenzen ontdekken, aangeven en afbakenen waar nodig
 • Conflicten ombuigen naar een positieve situatie
 • Inzicht krijgen in het feit dat het gedrag van de ander van invloed is op jouw gedrag en gemoedstoestand en vice versa
 • Bewustwording van je lichaamstaal en wat je daarmee onbewust over jezelf zegt
 • Bewust worden van je omgeving en de daaraan gekoppelde vluchtwegen
 • Preventietechnieken waarbij je een conflict voorkomt of je jezelf in veiligheid brengt voordat een conflict escaleert
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag

Kortom

Je krijgt inzicht in hoe je je persoonlijke ruimte kan innemen, je verbale interactie kan verbeteren en je lichaamscommunicatie kan versterken. Doordat je bewust wordt van deze drie elementen in jezelf, ben je tevens beter in staat om deze bij anderen te herkennen en daarop te anticiperen. Je leert om een situatie die dreigt te escaleren in een vroeg stadium in de kiem te smoren. Indien fysiek geweld dreigt of al gaande is, leer je jezelf met een minimum aan geweld in veiligheid te brengen.

KBA-Training & Coaching verzorgt ook een opleidingstraject om zelf instructeur te worden in weerbaarheids- en zelfverdedigingstrainingen.