Individuele coaching

Waarom doe je wat je doet?

Indien je niet weet wat je doet is het haast onmogelijk om zelf de regie in eigen hand te nemen. Wanneer je weet wat je doet en waarom, krijg je steeds meer inzicht in de invloeden die van buitenaf op jouw werkzaam zijn. Het is dit inzicht wat ervoor zorgt dat je meer balans en rust kunt ontwikkelen.

Bij individuele coaching is het daarom van groot belang dat inzichtelijk gemaakt gaat worden waarom mensen doen wat ze doen. 95% gaat onbewust wat dus betekend dat veel op de automatische piloot gaat. Het streven is dat je zoveel mogelijk bewust wordt van wat je doet en denkt.

Ontmantel je vaste overtuigingen

Vaak werken vaste gewoontes en vaste overtuigingen als onbewuste beperkingen op je handelen en persoonlijke groei. Individule coaching kan je hierbij helpen. Deze ontmantelen is geen gemakkelijke klus. Vaak ben je zelf je grootste tegenstander en kan enkel een coach je helpen hoe deze warboel, van niet functionele patronen, te ontwarren.

KBA-training biedt twee vormen van individuele coaching te weten:

  • Coaching voor volwassenen
  • Jeugdcoaching

Coaching voor volwassenen

Onze complete benadering passen wij toe in het coachen van individuen en groepen (zowel particulieren als klanten binnen het bedrijfsleven) met uiteenlopende vraagstukken en issues. De fysieke mens verraadt immers veel van zijn binnenwereld en zo ziet het geoefende oog al snel wanneer het fysieke en/of mentale van de klant uit balans is.

Hierop spiegelen we wat leidt tot bewustzijn en inzicht bij de klant op basis waarvan hij of zij zelf keuzes kan maken. Naar aanleiding van de coachvraag en vanuit het contact met onze klant zoeken wij naar wegen die de klant helpen de balans in zichzelf te vinden en zich van daaruit te ontwikkelen. De trajecten kunnen in overleg worden afgesproken.

Jeugd-Coaching

Uniek binnen KBA-Training&Coaching zijn de twee coaching trajecten, specifiek voor de jeugd

  • KJZ-Coaching
  • ART-Coaching

De coaches van KBA-Training&Coaching hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van jeugd. Wij zijn dan ook van mening dat het noodzakelijk is om jongeren, die in hun functioneren belemmerd worden, een goede begeleiding te bieden. Een gedegen basis is immers een voorwaarde voor een goede toekomst.

KJZ-Coaching

KJZ-Coaching staat voor: Ken Je Zelf. Deze coaching aanpak is specifiek voor kinderen die of te kampen hebben met een negatief zelfbeeld of regelmatig buiten de boot vallen in groepsverband of moeite hebben op sociaal gebied. Voor jongeren die met een negatief zelfbeeld kampen wordt ruimschoots aandacht besteed aan het volgende:

  • Bewustwording van jezelf in verhouding tot je omgeving
  • Bewustwording van je eigen grenzen
  • Leren aangeven en waar nodig afbakenen van je grenzen
  • Bewustwording van het feit dat het gedrag van een ander van invloed is op jouw gedrag  en vice versa
  • Inzicht krijgen in je lichaamstaal en wat je daarmee onbewust over jezelf zegt

Het gaat erom dat je leert wie je bent en dat je jezelf leert respecteren. Je leert uiteindelijk te vertrouwen op jezelf en te handelen Op eigen kracht!!!

ART-Coaching

Naast de Ken Je Zelf-coaching bieden we Agressie Regulatie Training (ART). Dit is specifiek voor jongeren die regelmatig vervallen in buitensporig geweld en de controle over zichzelf verliezen ten koste van zichzelf en/of omgeving.

Procedure

Jeugdcoaching is een traject dat altijd op maat gemaakt wordt. Na het eerste contact (telefonisch, mail of mondeling) volgt er altijd een intake-gesprek. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt er een Plan van Aanpak op maat gemaakt door KBA-Training&Coaching. Deze wordt naar de ouders/verzorgers verzonden en vervolgens besproken. Indien nodig wordt het voorgestelde traject in het Plan van Aanpak aangepast zodat een ieder zich kan vinden in het plan waarbij de doelstellingen altijd centraal blijven staan.

De ouders/verzorgers worden na elke coach-sessie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en stappen die gezet zijn. wanneer het traject over een langere periode loopt worden er ook evaluatie momenten afgesproken. Voorafgaand aan de laatste sessie ie er altijd een evaluatie met de ouders/verzorgers.

 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.