KBA-Training & Coaching

Kijk voor ons retreat centrum in Zweden op de website: www.retreat-center.nl

Kijk voor ons speciale managementprogramma in Zweden op: www.leiderschapnextlevel.nl

Kruyning Training & Coaching werkt vanuit een Psycho-Fysieke benadering welke is ontwikkeld door Edgar Kruyning. Hij heeft zich deze methode, door zijn ervaringen, eigen gemaakt, gedurende zijn levenspad in Japan als budoka en zijn groei naar budomeester. Juist deze persoonlijke ervaring maakt het authenthiek. Zijn vermogen om zijn kennis en ervaringen te delen, vormt de kern van de KBA trainingen.

Lessen uit oosterse krijgskunsten

Het zijn de oosterse krijgskunsten (bewegingsleer) die als uitgangspunt voor de trainingen worden gebruikt. KBA-Training & Coaching gebruikt ervaringen, die opgedaan zijn in het budo, als hulpmiddel voor het bewustwordingsproces. Budo staat bekend als verzamelnaam voor de Japanse krijgskunsten zoals judo, karate-do en aikido, maar staat letterlijk voor: ‘Het stoppen van de innerlijke strijd’. Dit resulteert in kalmte en innerlijke rust die het mogelijk maken om optimaal te functioneren onder hoge druk. Onze opleidingen en trainingen zijn niet gericht op het beoefenen van budo. Wél laten we graag zien dat het bewegen gekoppeld is aan gedrag en dat het veel vertelt over de mentale gesteldheid..

Omgaan met tegengestelde belangen

Het waarmaken van persoonlijke doelstellingen van een individu of de strategische doelstellingen van een organisatie heeft alles te maken met het fenomeen STRIJD. Strijd komt voort uit tegengestelde belangen en het is de kunst om daarbij het overzicht te behouden en je niet uit balans te laten brengen.

Visie

KBA-Training & Coaching werkt volgens de visie zoals beschreven in de boeken: 'Balans vinden in Jezelf' en 'De Kracht van Harmonie'. In deze boeken staat uitvoering beschreven hoe de vertaalslag gemaakt kan worden van uit de lessen uit de oosterse krijgskunsten naar het dagelijkse leven en het bedrijfsleven.

Kortom: deze inzichten versterken je bewustwordingsproces waardoor je meer uit jezelf en uit je leven kunt halen. Deze Psycho-Fysieke benadering is uniek en passen wij toe bij de jeugd maar ook volwassenen en professionals.

Kijk voor ons retreat centrum in Zweden op:           www.retreat-center.nl

Kijk voor ons speciale managementptogramma in Zweden op: www.leiderschapnextlevel.nl

 

 

 

 

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.