Jeugd Judo

Algemeen

Judo is één van de meest bekende budo activiteiten ter wereld. Zoals veel budo activiteiten is judo ontstaan uit traditionele Japanse Ju Jutsu scholen. Momenteel is judo een Olympische sport waardoor noc/nsf toeziet op de kwaliteit van het judo onderwijs in Nederland. Edgar Kruyning 7e Dan is één van de hoogst gegradueerde judoleraren in Nederland en heeft een hoge positie/functie bij de JBN (Judo Bond Nederland). Daarom staat de Academy garant voor goed judo onderwijs.

Judo voor kids

Judo is voor kinderen een perfecte sport. Ze leren discipline, respect en zelfvertrouwen. Daarnaast is doorzettingsvermogen en het verkrijgen van een positief zelfbeeld belangrijk tijdens de judoles.  Al spelende wijs leren de kids omgaan met winnen en verliezen terwijl ze steeds vaardiger in het judospel worden. De fysieke en coordinatieve motorische ontwikkeling is juist door judo een meerwaarde voor de algehele ontwikkeling.

2 keer per jaar doen ze examen voor een nieuwe slip of band. Ouders mogen dan natuurlijk komen kijken zodat ze een goed beeld kunnen krijgen van de vorderingen en de de wijze hoe de lessen worden gedaan. Ook organiseren we jaarlijks de clubkampioenschappen waar iedereen op een positieve manier een judo wedstrijdje kan ervaren en een 'echte' medaille kan verdienen. Ook worden ouders 1x per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de ouder en kind lessen zodat ze samen met hun kind een judoles kunnen ervaren.

De meerwaarde van Judo als recreatieve sport

Judo is een perfecte manier om conditioneel met je gehele lichaam te sporten. Door de veelzijdigheid van judo bewegingsvormen verbetert de spieropbouw en het coördinatievermogen.  Ook de mentale balans van de Judoka is erg belangrijk.

Bij Judo gaat het om respect, discipline en zefvertrouwen. Judo heeft daarom dus een geestelijk- en lichamelijk- vormend karakter. Kinderen die aan Judo doen zullen al snel, op verschillende vlakken, een voorsprong kunnen krijgen op kinderen die weinig aan sport doen.

Tuimel-judo is van 3-5 jaar en de jeugdjudo lessen starten daarom vanaf 5 jaar. We hebben elke dag lessen voor de kids. We vinden het belangrijk dat de kinderen in de juiste groep terrecht komen ivm hun, lengte, leeftijd maar ook hun beleving. De lesindeling veranderd nog al dus daarom zal het altijd in overleg gaan met de docenten. Alleen op deze wijze kan Judo de meerwaade bieden die wij voor ogen hebben.

Judo als medische- en/of gedrags-ondersteuning

Het geheel nieuwe concept ontwikkeld op de Budo Academy Physical heeft als doel om kinderen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen te ondersteunen d.m.v judo. Problemen zouden dan kunnen zijn; lichte motorische storingen, ADHD en lichte gedrags aanpassings problemen waardoor het kind moeite heeft om in een groep te kunnen functioneren. Deze problemen proberen we tijdens alle lessen te signaleren en koppelen we terug met de opvoeders. Dit is dan ook de reden dat u altijd persoonlijk met de docent van de Budo Academy een afspraak moet maken voor een proefles, zodat de situatie van uw kind kan worden besproken en gezocht kan worden naar het juiste lesuur. Na deze proefles zal de judoleraar verslag uitbrengen aan de ouders/opvoeders.

Rijks erkende graduaties door de Judo Bond Nederland

Bij Judo ben je niet verplicht om deel te nemen aan wedstrijden, maar kan wel als je dit leuk vindt. Bij Budo Academy Physical wordt op hoog en beginnend niveau aan diverse wedstrijden deelgenomen, zowel individueel als in teamverband.

Bij de Academy worden de examens afgenomen o.l.v. Edgar Kruyning 7e Dan. Omdat hij de hoogste leraren graad heeft vanuit het NOC/NSF en de JBN zijn alle examens rijkserkend. Hierdoor is de behaalde band wereldwijd erkend.

De gevorderdheid is te zien aan de kleur band. Via wit (6e kyu), geel (5e kyu), oranje (4e kyu), groen (3e kyu), blauw (2e kyu) en bruin (1e kyu) kan men uiteindelijk het nationale examen voor de 1e dan (‘Zwarte band’) afleggen. Voor de jeugd wordt een extra onderverdeling in slippen toegepast om de gevorderdheid te laten zien. De Judo graduaties zijn geregistreerd bij de Judo Bond Nederland als overkoepelende organisatie. Na de 1e Dan kent men ook nog de 2e, 3e, 4e, en 5e Dan. Deze beoefenaars dragen allen de zwarte band. Daarna volgen de 6e, 7e, en 8e Dan. Hier wordt de rood/wit geblokte meesterband gedragen. De hoogste graden zijn de 9e en 10e Dan, hier wordt een rode band gedragen.

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.